ADR

Het ADR verdrag is de Europese overeenkomst met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Deze overeenkomst wordt dan onveranderd in lokale wetgeving omgezet. Dit laat een onverstoorde goederenstroom over de grenzen van de aangesloten landen toe.

Omdat er buiten lucht, en dan nog, niets is wat niet verpakt dient te worden om het te transporteren handelt een belangrijk deel van het ADR over verpakkingen en aan welke technische eisen deze dienen te voldoen.

Aangezien onze vaten meestal gebruikt worden als bergingsverpakking is het gebruik ervan onderworpen aan 4.1.1.19.

4.1.1.19 Gebruik van bergingsverpakkingen en grote bergingsverpakkingen

4.1.1.19.1 Colli die beschadigd zijn, tekortkomingen vertonen, lekken of niet conform zijn, of gevaarlijke goederen die uit hun verpakking vrijgekomen of weggelekt zijn, mogen vervoerd worden in bergingsverpakkingen, vermeld in 6.1.5.1.11 en in grote bergingsverpakkingen vermeld in 6.6.5.1.9. Deze mogelijkheid sluit het gebruik niet uit van verpakkingen, van IBC’s van het type 11A of van grote verpakkingen, met grotere afmetingen en van een gepast type en beproevingsniveau, in overeenstemming met de bepalingen van4.1.1.19.2 en 4.1.1.19.3.

4.1.1.19.2 Gepaste maatregelen moeten genomen worden om overmatige verplaatsingen van de beschadigde of lekkende colli in de bergingsverpakking of in de grote bergingsverpakking te verhinderen ; indien het om vloeistoffen gaat moet een voldoende hoeveelheid absorberend materiaal toegevoegd worden om alle vrije vloeistof te elimineren.

4.1.1.19.3 Gepaste maatregelen moeten genomen worden om elke gevaarlijke drukstijging te verhinderen.