Standard

L1010017

Veel bedrijven gebruiken grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Die in IBC’s, ISO tanks of per tankwagen aangeleverd worden. Ook deze vereisen inkuipingen. Enco levert ook opvangvoorzieningen van 1000 tot 50000 liter, en meer ook als U het ons vraagt.

Ibc’s isotanks en tankwagens gebruiken we meestal om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken

FR